INFO

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard                                                        www.gfle.dk

Information

Rudersdal - Pesticidfri Kommune?

Dato: 15/5-2019 - Afsender: karen@schousboe.dk

Kære Grundejerforening


Ved I at brugen af ukrudtsmidler i jeres haver kan bidrage til pesticidforureningen af vores grundvand? Og at én af tre grundvandsboringer i Egedal måtte lukkes på grund af kræftfremkaldende stoffer? I Rudersdal er en række parter gået sammen om at arbejde for at vi i fremtiden bliver pesticidfri kommune. Det løses nemlig ikke kun ved at stoppe for brugen af pesticider på offentlige arealer.  Private haveejere skal opfordres til at bidrage. Hvordan løser vi den opgave? 


Mandag den 3. juni afholder en række foreninger og politiske partier derfor et debatmøde i Glassalen i Birkerød Idrætscenter kl.kl. 17.00 – 18.30, med titlen: 'Rudersdal - Pesticidfri Kommune?'.


På mødet indleder Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening med et indlæg om de DYREBARE DRÅBER: Hvad kan vi gøre for at sikre fremtidens drikkevand ? Hvorfor er vand så vigtigt? Hvordan håndterer vi pesticiderne og de nye trusler mod grund- og drikkevand? I vores haver?
 
Herefter følger gruppedrøftelser og debat:  Hvordan kommer vi videre?

 
For arrangementet står Konservative, Lokallisten, Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Socialdemokratiet samt Danmarks Naturfrednings Forening i Rudersdal og Birkerød Vandforsyning.


Mød derfor op i Glassalen i Idrætscenteret i Birkerød, mandag den 03.06.2019, kl. 17.00 – 18.30 og deltag i debatten. I kan jo eventuelt rundsende denne mail til eventuelt interesserede i netop jeres grundejerforening.


Jeg har også vedføjet en plakat, som I måske har lyst til at hænge op i jeres lokalområde 


De venligste hilsner


Karen Schousboe


/på vegne af arrangørerne,
Christoffer Buster og Axel Bredsdorff

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bo trygt!

Dato: 13/5-2019 - Afsender: Bo trygt!

Kære Grundejerforening


Vi er fire organisationer, som er gået sammen om at sænke antallet af indbrud i vores boliger markant. Vores indsats hedder Bo trygt! og er skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. 

Der er rigtig meget I som beboere, både hver især og i fællesskab, kan gøre for at beskytte jeres boliger og kvarter mod indbrud. Derfor håber vi, at du på den kommende generalforsamling, vil tage indbrudsforebyggelse med på dagsordenen. Det vil gøre medlemmerne i jeres grundejerforening mere bevidste om, hvad der virker, når det gælder om at holde tyven væk. Det handler om at føle sig tryg der, hvor man bor. 

Vi har forsøgt at gøre det så simpelt som muligt for dig at få indbrud på dagsordenen. Derfor vil vi gerne tilbyde dig følgende:

 

  • Book en Bo trygt! ambassadør, som kommer ud til jeres generalforsamling og giver gode råd og tips til, hvordan du forebygger indbrud. Tilbuddet er gratis. Book her.
  • Download materiale, så du og andre kan blive klogere på indbrudsforebyggelse. F.eks. uddybende informationsmateriale, små film mm. Download her.
  • Bestil fysisk materiale, som vi sender til dig forud for generalforsamlingen. Bestil her.


Vi håber, at du vil hjælpe os med, at flest mulige sikrer deres hjem mod indbrud. De venligste hilsner


Bo trygt!


Bo trygt! er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius Boligejernes Videncenter og Det Kriminalpræventive Råd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -