GFLE

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard                                                        www.gfle.dk

Fotograf: Lasse Tobiasen

Velkommen på Ravnsnæsset

Gode naboer og naturskønne omgivelser


Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard er beliggende naturskønt på Ravnsnæsset i Birkerød, Rudersdal Kommune - lige syd for Sjælsøen i Nordsjælland.


Foreningen består af 102 parceller beliggende på: Carl Plougs Vej 46-71. Herman Bangs Vej 3B-32. Jeppe Aakjærs Vej 4-37. Sjælsøvej 17-30 og Steen Blichers Vej 3A-19.

Alle 235 parceller på Ravnsnæsset er fordelt på 3 foreninger. På kortet herunder er G/F Lille Eskemosegaards område vist solbeskinnet. Vores søsterforening, G/F Ravnsnæs, og Vejlauget Skovdiget har til huse i de grå nedtonede områder på henholdsvis venstre og højre side.

Nyheder & Meddelser

Til foreningens medlemmer


• Novafos meddeler

at pga. en for våd og blød undergrund bliver arbejdet på Carl Plougs Vej forsinket. På nuværende tidspunkt forventes arbejdet tidligst færdiggjort i uge 48. (8.november.2019) • Novafos er gået i gang med arbejdet

på Carl Plougs Vej. Projektlederen meddeler, at der er en ændring af hendes telefonnummer ifht. det omdelte materiale. Har du spørgsmål, kan du kontakte Sonia Maria Dias da Silva på telefon: 20 75 44 51 (26.oktober.2019) • Ny udgave af GRUNDEJER !NFO på gaden

Magasinet til alle grundejere fra Rudersdal Kommune er udkommet. Læs bl.a. om affaldssortering og grøn omstilling her. (23.oktober.2019)• Afløbsledningen ved CPV 53 skal renoveres

Arbejdet vil foregå i uge 43 til 47. Der må påregnes lidt forstyrrelser i perioden med omkørsler, begrænset adgang, støj og støvgener. Der vil opbevares jord på friarealet v/CPV ifbm. arbejdet. Der er udsendt informations materiale fra Novafos til de omkringliggende husstande. (11.oktober.2019)• Indbetaling af Grundejerforeningskontingent

Årets opkrævning af Grundejerforeningskontingent er nu udsendt
pr. e-mail. Kontingentet udgør kr. 1.800,- og skal indbetales på  foreningens bankkonto senest 30/8-2019.
(18.juni.2019)• Ny webside på GFLE: INFO

Breve og information sendt til Grundejerforeningen.
Kom til møde om: 'Rudersdal - Pesticidfri Kommune?
Sæt indbrudsbekæmpelse på dagsorden via Bo trygt! 
(20.maj.2019)