GFLE

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard                                                        www.gfle.dk

Velkommen på Ravnsnæsset

Gode naboer og naturskønne omgivelser


Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard er beliggende naturskønt på Ravnsnæsset i Birkerød, Rudersdal Kommune - lige syd for Sjælsøen i Nordsjælland.


Foreningen består af 102 parceller beliggende på: Carl Plougs Vej 46-71. Herman Bangs Vej 3B-32. Jeppe Aakjærs Vej 4-37. Sjælsøvej 17-30 og Steen Blichers Vej 3A-19.

Alle 235 parceller på Ravnsnæsset er fordelt på 3 foreninger. På kortet herunder er G/F Lille Eskemosegaards område vist solbeskinnet. Vores søsterforening, G/F Ravnsnæs, og Vejlauget Skovdiget har til huse i de grå nedtonede områder på henholdsvis venstre og højre side.

Nyheder & Meddelser

Til foreningens medlemmer


• Afløbsledningen ved CPV 53 skal renoveres

Arbejdet vil foregå i uge 43 til 47. Der må påregnes lidt forstyrrelser i perioden med omkørsler, begrænset adgang, støj og støvgener. Der vil opbevares jord på friarealet v/CPV ifbm. arbejdet. Der er udsendt informations materiale fra Novafos til de omkringliggende husstande. (11.oktober.2019)• Indbetaling af Grundejerforeningskontingent

Årets opkrævning af Grundejerforeningskontingent er nu udsendt
pr. e-mail. Kontingentet udgør kr. 1.800,- og skal indbetales på  foreningens bankkonto senest 30/8-2019.
(18.juni.2019)• Ny webside på GFLE: INFO

Breve og information sendt til Grundejerforeningen.
Kom til møde om: 'Rudersdal - Pesticidfri Kommune?
Sæt indbrudsbekæmpelse på dagsorden via Bo trygt! 
(20.maj.2019)• GRUNDEJER !NFO er udkommet

Nyt magasin til alle grundejere fra Rudersdal Kommune er udkommet. Læs det her(31.marts.2019)