GFLE

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard www.gfle.dk

Fotograf: Lasse Tobiasen

Velkommen på Ravnsnæsset

Gode naboer og naturskønne omgivelser

 

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard er beliggende naturskønt på Ravnsnæsset i Birkerød, Rudersdal Kommune - lige syd for Sjælsøen i Nordsjælland.

 

Foreningen består af 102 parceller beliggende på: Carl Plougs Vej 46-71. Herman Bangs Vej 3B-32. Jeppe Aakjærs Vej 4-37. Sjælsøvej 17-30 og Steen Blichers Vej 3A-19.

Alle 235 parceller på Ravnsnæsset er fordelt på 3 foreninger. På kortet herunder er G/F Lille Eskemosegaards område vist solbeskinnet. Vores søsterforening, G/F Ravnsnæs, og Vejlauget Skovdiget har til huse i de grå nedtonede områder på henholdsvis venstre og højre side.

Nyheder & Meddelser

Til foreningens medlemmer

 

• Kontingentopkrævning 2016

Årets kontingentopkrævning til grundejerne er udsendt via e-mail.

Kr. 1.800,- Indbetalingsfrist: 25/11-2016 på foreningens bankkonto (se under 'Økonomi') (23.oktober.2016)

 

• Generalforsamling 2016

Årets Generalforsamling 2016 blev afholdt 31/3-2016 i Auditoriet på Sjælssøskolen. Dokumenter kan ses under fanerne 'Referater', 'Økonomi' og 'Ordensregler'. (5.april.2016)