ØKONOMI

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard                                                        www.gfle.dk

Bankoplysninger

Grundejerforeningen Lille Eksemosegaard. CVR-nummer: 35609776


Indbetalings- og bank oplysninger:

Den Danske Bank

Reg.nr: 4130

Kontonr: 4130838596


Husk at anfør vejnavn + vejnummer.

Indbetalingskort

Kortart: +73

Kreditornummer: +80662823


Husk at anfør vejnavn + vejnummer. 

Budget og Regnskab